ПРИЕМ

СПИСЪК на учениците приети в I клас /на второ класиране/

Записването се извършва, както следва:

 Родителите/настойниците  могат да запишат класиран ученик на място

в  46  ОУ „К.Фотинов“ – бул. „Хр.Ботев“ № 109  от 8:00 – 16:00 часа,

след представяне на документите:

  • Заявление до директора на училището /по образец/; (при кандидатстване)
  • Акт за раждане на детето /копие/; (при кандидатстване)
  • Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група / подготвителен клас

СПИСЪК на КЛАСИРАНИТЕ ученици за прием в ПЪРВИ клас.

ДОКУМЕНТИ необходими за записване на ученик в ПЪРВИ клас.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ за учебната 2020 – 2021г.

ПРИЛЕЖАЩ район за прием в ПЪРВИ клас

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ  на ученици в ПЪРВИ клас

 Заявление_1_клас

ГРАФИК за ПРИЕМ в ПЪРВИ клас за учебна 2020_2021