ПРИЕМ

Уважаеми родители,

Приета е нова  СИСТЕМА за ЦЕНТРАЛИЗИРАНО  ЕЛЕКТРОННО КЛАСИРАНЕ  за ПРИЕМ на УЧЕНИЦИ в ПЪРВИ клас в общинските училища на територията на Столична община.

ГРАФИК на ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година

  1. Линк към ИСОДЗ, където ще се запознаете с указания за  регистрация, процедури по кандидатстване, ръководства и често задавани въпроси:  https://www.kg.sofia.bg/isodz/
  2. Линк към  видео с указания за попълване на необходимите данни:  https://www.youtube.com/watch?v=4bwPAlboCPE
          При проблем с отварянето на посочените линкове, моля  опитайте чрез  уеб  браузър Internet Explorer .

СВОБОДНИ места  по  класове  и  паралелки към 02.08.2021г.

1 клас  –  7 места

2 клас  –  10 места

3 клас  –  0 места

4 клас  –  0 места

5 клас  –  4 места

6 клас  –  0 места

7 клас  –  4 места