ПРИЕМ

Уважаеми родители,

ПРИЕМЪТ на деца се извършва изцяло чрез СИСТЕМАТА за ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО КЛАСИРАНЕ в общинските училища на територията на Столична община.

Записване  след  I  класиране:

6, 7, 8, 9, 12, 14   и  15  юни 2023 г.от 8:00 часа до 16:30 часа

Записване  след  II  класиране:

19, 20, 21, 22  и  23  юни 2023 г.от 8:00 часа до 16:30 часа

Записване  след  III  класиране:

26, 27   и  28  юни 2023 г.от 8:00 часа до 16:30 часа

Записване  след  IV  класиране:

29  и  30  юни 2023 г. – от 8:00 часа до 16:30 часа

ПЕРИОД   БЕЗ   КЛАСИРАНИЯ  –  1 юли – 31 август 2023 г.