ПРИЕМ

Уважаеми родители,

ПРИЕМЪТ на деца се извършва изцяло чрез СИСТЕМАТА за ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО КЛАСИРАНЕ в общинските училища на територията на Столична община.

I  класиране:  18:00 часа  на  03 юни 2024г.

II  класиране:  18:00 часа  на  14 юни 2024г.

III  класиране:  18:00 часа  на  21 юни 2024г.

IV  класиране:  18:00 часа  на  26 юни 2024г.

ЗАПИСВАНЕТО на класираните  деца за  прием  в първи клас  за учебната 2024 / 2025 г. ще се осъществява в периоди определени в ИСОДЗ,  в  канцеларията на 46 ОУ  от   07:00   до   16:00 часа,   при   спазване   на  пропускателния  режим в училищната сграда  и  представяне  на  следните  документи:

  1. Попълнено Заявление по обр. на ИСОДЗ;
  2. Удостоверение за задължително предучилищно образование -;
  3. Ксерокопие от акт за раждане на детето;
  4. Документ доказващ  ползване на точки по допълнителен критерии.

Записване  след  I  класиране:   на   4, 5, 6, 7, 10, 11, 12  и  13  юни 2024 г.

Записване  след  II  класиране:   на   17,  18,  19  и  20 юни 2024г.

Записване  след  III  класиранена   24,  25   и  26  юни 2024 г.

Записване  след  IV  класиране:   на   27  и   28  юни 2024 г.

ПЕРИОД   БЕЗ   КЛАСИРАНИЯ  –  29 юни  –  30  август  2024 г.

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас

пишете  в  модул „Обратна връзка“  в  ИСОДЗ.