ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

АДМИНИСТРАТИВНИ  УСЛУГИ:

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на ДУБЛИКАТ на ДОКУМЕНТ

РЕД за ИЗДАВАНЕ на ДУБЛИКАТ на ДОКУМЕНТ  

Издаване  на  заповед  за  признаване  или  отказ на завършен период  или  клас  за класовете  от I  до  VI   в  училище  на  чужда  държава.

РЕД за ИЗДАВАНЕ на ЗАПОВЕД за признаване или отказ