КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

КРИТЕРИИ за ОЦЕНЯВАНЕ знанията на учениците от І клас

КРИТЕРИИ за ОЦЕНЯВАНЕ знанията на учениците от ІІ клас

КРИТЕРИИ за ОЦЕНЯВАНЕ знанията на учениците от ІІІ клас

КРИТЕРИИ за ОЦЕНЯВАНЕ знанията на учениците по Английски език 2-3 клас

КРИТЕРИИ за ОЦЕНЯВАНЕ знанията на учениците от ІV клас

КРИТЕРИИ за ОЦЕНЯВАНЕ знанията на учениците по Английски език 4 клас

КРИТЕРИИ за ОЦЕНЯВАНЕ знанията на учениците по БЕЛ – 5 – 7 клас

КРИТЕРИИ за ОЦЕНЯВАНЕ на ПРЕРАЗКАЗ–ДИДАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ – БЕЛ- 5 – 7 клас

КРИТЕРИИ за ОЦЕНЯВАНЕ знанията на учениците по МАТЕМАТИКА 5-7 клас.pdf

КРИТЕРИИ за ОЦЕНЯВАНЕ знанията на учениците по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 5-7 клас

КРИТЕРИИ за ОЦЕНЯВАНЕ знанията на учениците по ПРИРОДНИ НАУКИ – 5 – 7 клас

КРИТЕРИИ за ОЦЕНЯВАНЕ знанията на учениците по ИСТОРИЯ и ЦИВИЛИЗАЦИИ 5-7 клас

КРИТЕРИИ за ОЦЕНЯВАНЕ знанията на учениците по ГЕОГРАФИЯ и ИКОНОМИКА 5-7 клас

КРИТЕРИИ за ОЦЕНЯВАНЕ знанията на учениците по ХОРЕОГРАФИЯ- 1 – 7 клас

КРИТЕРИИ за ОЦЕНЯВАНЕ знанията на учениците по МУЗИКА – 5-7 клас

КРИТЕРИИ за ОЦЕНЯВАНЕ знанията на учениците по ФВС – 5 – 7 клас