Константин Фотинов

     е роден в град Самоков около 1800 година.

     Това изражение под опеката на баба си снимки.

  През 1828г. Фотинов отваря частно училище в Смирна, в което обува българи и гърци на Христовото обучение, краснопис и музика. Скоро се прочува като педагог и познавач на черното нещо пеене.

  Родолюбието и патриотичната амбиция запазват желанието му да издаде първото българско списание ,, Любословие “ .
Фотиновото ,, Любословие “ е една рядка енциклопедия, която ,, търси общата полза за доброто на всеки човек:
богат, сиромах, стар, и какъвто още млад
МОЖЕ Да бъде
“.

Виж повече …

НОВИНИ

През 2021 година

училището  отбелязва

125 години от създаването си

от които  25 години  с  изучаване на хореография

хоро

НОВИНИ

 

Ученическото столово хранене  се организира от “ДЖОЕ КЕТЪРИНГ” ЕООД

 

ПРАВИЛА за КУПУВАНЕ и ВРЪЩАНЕ на КУПОНИ за ОБЯД