Константин Фотинов

     е роден в град Самоков около 1800 година.

     Това изражение под опеката на баба си снимки.

  През 1828г. Фотинов отваря частно училище в Смирна, в което обува българи и гърци на Христовото обучение, краснопис и музика. Скоро се прочува като педагог и познавач на черното нещо пеене.

  Родолюбието и патриотичната амбиция запазват желанието му да издаде първото българско списание ,, Любословие “ .
Фотиновото ,, Любословие “ е една рядка енциклопедия, която ,, търси общата полза за доброто на всеки човек:
богат, сиромах, стар, и какъвто още млад
МОЖЕ Да бъде
“.

Виж повече …

НОВИНИ

През 2016 година

училището се регистрира

120 години от създаването си

и 20 години – проучване на хореография

хоро

НОВИНИ

РАЗПИСАНИЕ на часовете V – VII клас през м.ЮНИ – дейности по ПОДКРЕПА за УСПЕХ и ПРИОБЩАВАЩО образование

 

КАНДИДАТСТВАНЕ след 7 клас

За повече информация, която е необходима за кандидатстване след 7 клас, можете да посетите:

rio_sofia_grad@mon.bg

ruo-sofia-grad.com