Константин Фотинов

     е роден в град Самоков около 1800 година.

   През 1828г. Фотинов отваря частно училище в Смирна, в което обучава българи и гърци на Христовото обучение, краснопис и музика. Скоро се прочува като педагог.

  Родолюбието и патриотичната амбиция запазват желанието му да издаде първото българско списание ,, Любословие “ .
Фотиновото ,, Любословие “ е една рядка енциклопедия, която ,, търси общата полза за доброто на всеки човек:
богат, сиромах, стар, и какъвто още
МОЖЕ Да бъде
“.

Виж повече …

НОВИНИ

През 2021 година

училището  отбелязва

125 години от създаването си

от които  25 години  с  изучаване на хореография

хоро

НОВИНИ

                         Уважаеми родители,

подробна  ИНФОРМАЦИЯ  за  прием  на  деца  в ПЪРВИ клас, може да намерите в секция: ПРИЕМ.