Константин  Фотинов

     е  роден  в  град  Самоков около 1800 година.

     Той израства под опеката на баба си Фота.

  През 1828г. Фотинов отваря частно училище в Смирна, в което обучава българи и гърци на Христовото учение, краснопис и музика. Скоро се прочува като педагог и познавач на черковното пеене.

  Родолюбието и патриотичната амбиция запалват желанието му да издаде първото българско списание ,,Любословие“.
Фотиновото ,,Любословие“ е една рядка енциклопедия, която ,,търси общата полза за доброто на всеки човек:
богат, сиромах, стар, млад и какъвто още
може да бъде
“.

Виж повече…

НОВИНИ

През 2016 година

училището отбеляза

120 години  от  създаването си

и  20 години  –  изучаване  на  хореография

хоро

НОВИНИ

 

ДИСТАНЦИОННА комуникация

 

КАНДИДАТСТВАНЕ след 7 клас