Константин Фотинов е роден в гр. Самоков около 1800г.

     Той израства под опеката на баба си Фота.

  През 1828г. Фотинов отваря частно училище в Смирна, в което обучава българи и гърци на Христовото учение, краснопис и музика.

  Скоро се прочува като педагог и познавач на черковното пеене.

     Родолюбието и патриотичната амбиция
запалват желанието му да издаде първото българско списание ,,Любословие“. Фотиновото ,Любословие“ е една рядка енциклопедия, която

,,търси общата полза за доброто на всеки човек:
богат, сиромах, стар, млад и какъвто още
може да бъде
“.

Виж повече…

НОВИНИ